5 faktów na temat kręgów lędźwiowych

5 faktów na temat kręgów lędźwiowych

Najmasywniejsze z kręgów – kręgi lędźwiowe, sztuk 5. Prawdziwa potęga, dźwigająca ciężar naszego ciała!

  1. Wyrostki poprzeczne są rożnie rozwinięte. Na ogół są wąskie i płaskie, nieco odgięte ku tyłowi. Posiadają wyrostki dodatkowe, które znajdują się na tylnej powierzchni bliższej części wyrostka poprzecznego i są one miejscem przyczepu mięśni międzypoprzecznych.
  2. Otwór kręgowy jest trójkątnego kształtu. Wielkością przewyższa otwór w kręgach piersiowych. W porównaniu do otworu kręgów szyjnych jest mniejszy.
  3. Trzon kręgu ma kształt nerkowaty, jest masywny. Wyskość trzonów z przodu i z tyłu jest mniej więcej równa, poza trzonem kręgu L5, który  jest z przodu znacznie wyższy niż z tyłu.  Ma to znaczenie w przenoszeniu ciężaru ciała z kręgu L5 na podstawę kości krzyżowej, która uformowana jest przez górną powierzchnię kręgu S1. W tym miejscu warto przypomnieć, że L5 jest największym spośród wszystkich kręgów i ma kształt klinowaty.
  4. Wyrostki kolczyste mają spłaszczony kształt, są szerokie, krótkie i masywne. Odchodzą od łuku prosto ku tyłowi i czasem są zagięte ku dołowi.
  5. Wyrostki stawowe mają niemal pionowo ustawione powierzchnie stawowe. Górne są zwrócone w kierunku górno-przyśrodkowym lub przyśrodkowym, a dolne w kierunku przednio-bocznym lub bocznym. Na tylnej powierzchni wyrostków stawowych górnych znajdują się wyrostki suteczkowate (w postaci małych guzków). Stanowią miejsce przyczepu dla mięśni międzypoprzecznych grzbietu oraz wielodzielnych.Jeśli dotrwaliście do końca to możecie zrobić zestawienie porównawcze z kręgami szyjnymi https://pracowniafizjoteka.pl/5-faktow-na-temat-kregow-szyjnych/ i piersiowymi: https://pracowniafizjoteka.pl/5-faktow-na-temat-kregow-piersiowych/www.anatomicznefiszki.pl

No comments yet.

No one have left a comment for this post yet!

Leave a comment