8# Mięśnie przedramienia

8# Mięśnie przedramienia

Możemy je podzielić na 3 grupy: przednią(dłoniową), tylną (grzbietową) oraz boczną (promieniowa).


W grupie przedniej przeważają zginacze, są najsilniejsze z grupy.  W warstwie powierzchownej znajduje się:

Mięsień nawrotny obły 220px-Pronator-teres

1 | NAZEWNICTWO

– łac. M. pronator teres

– ang. Pronator teres muscle

1.2 | UNERWIENIE

– n. pośrodkowy (C6-C7)

1.3 | UNACZYNIENIE

– gałązki tt.ramiennej, promieniowej i łokciowej

1.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

głowa ramienna (caput humerale) – przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia i nadkłykieć przyśrodkowy  k. ramiennej

głowa łokciowa (caput ulnare) – wyrostek dziobiasty kości łokciowej

KOŃCOWY

– boczna powierzchnia środkowej części k. promieniowej

1.5 | FUNKCJE

– nawraca przedramię

– zgina w stawie łokciowym

 

 1. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstkaFlexor-carpi-radialis

Wrzecionowaty, wydłużony mięsień, który w swojej górnej części jest mięśniowy, a w dolnej ścięgnisty.

2.1 | NAZEWNICTWO

– łac. M. Flexor carpi radialis

– ang. Flexor carpi radialis muscle

2.2 | UNERWIENIE

–  gałąź nerwu pośrodkowego (C6-C8)

2.3 | UNACZYNIENIE

– gałęzie t. promieniowej

2.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY
– nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej

– powięź przedramienia

KOŃCOWY

– podstawa II kości śródręcza, czasem także III

2.5 | FUNKCJE

–   nieznaczne zginanie przedramienia

–  zginanie ręki

– odwodzenie promieniowy ręki

–  nawracanie przedramienia

 

3. Mięsień dłoniowy długi

Wąski, wrzecionowaty mięsień.palmaris_longus

3.1 | NAZEWNICTWO

– łac. M. Palmaris longus

– ang. Palmiaris longus muscle

3.2 | UNERWIENIE

– n. pośrodkowy (c7-C8)

3.3 | UNACZYNIENIE

  gałązki t. łokciowej

3.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

nadkłykieć przyśrodkowy

– powięź przedramienia

KOŃCOWY

kończy się długim ścięgnem przechodzącym w rozcięgno dłoniowej. Ścięgno zrasta się z troczkiem zginaczy przechodząc nad nim.

3.5 | FUNKCJE

zginacz przedramienia (słaby)

– nawracacz przedramienia (słaby)

– zginacz ręki i palców w stawach środręczno-paliczkowych

Filmik od 1:28


4. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

Położony jest najbardziej przyśrodkowo, przechodząc od łokcia do nadgarstka. Ma dwie głowy.

wikipedia

wikipedia

4.1 | NAZEWNICTWO

– łac. M. flexor carpi ulnaris

– ang. Flexor carpi ulnaris muscle

4.2 | UNERWIENIE

–  n. łokciowy (C8,Th1)

4.3 | UNACZYNIENIE

– tt. Poboczne od t. ramiennej

– gałązki t. łokciowej

4.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

głowa ramienna: nadkłykieć przyśrodkowy, powięź przedramienia

– głowa łokciowa: tylna powierzchnia wyrostka łokciowego i tylny brzeg kości łokciowej

KOŃCOWY

– kość grochowata

4.5 | FUNKCJE

–  zgina i przywodzi rękę

 

 1. Mięsień zginacz powierzchowny palców

Płaski, szeroki mięsień. Leży pod czterema wcześniej omówionymi mięśniami. Złożony z dwóch głów: ramienno-łokciowej i promieniowej.

http://pixshark.com/flexor-digitorum-superficialis.htm

http://pixshark.com/flexor-digitorum-superficialis.htm

 

5.1 | NAZEWNICTWO

– łac. M. flexor digitorium superficialis

– ang. flexor digitorum superficialis  muscle

5.2 | UNERWIENIE

– n. pośrodkowy (C5-C8, Th1)

– n. łokciowy (rzadko)

5.3 |UNACZYNIENIE

– gałązki t. promieniowej i łokciowej

5.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

– głowa ramienno-łokciowa: nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, wyrostek dziobiasty kości łokciowej

głowa promieniowa: poniżej guzowatości kości promieniowej

KOŃCOWY

– powierzchnia przyśrodkowa i boczna paliczków środkowych palców II-V
5.5 | FUNKCJE

słaby zginacz stawu łokciowego

– zginacz stawu promieniowo-nadgarstkowego

– zginacz stawów śródręczno-paliczkowych II-V

– zginacz stawów międzypaliczkowych bliższych palców II-V

 

W warstwie głębokiej znajdują się:

6. Mięsień zginacz głęboki palców

Szeroki mięsień, biegnący z górnej połowy przedramienia.

wikipedia

wikipedia

6.1 | NAZEWNICTWO

łac. M. flexor digitorum profundus

– ang. Flexor digitorum profundus muscle

6.2 | UNERWIENIE

–  n. pośrodkowy (gałąź międzykostna przednia C6-C8, Th1)

– n. łokciowy

6.3 | UNACZYNIENIE

gałązki mięśniowe  t. łokciowej

– t. międzykostna przednia

6.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

2/3 bliższe powierzchni przedniej kości łokciowej

– powierzchnia przednia błony międzykostnej przedramienia

KOŃCOWY

 powierzchnia dłoniowa paliczków dalszych palców II-V

6.5 | FUNKCJE

– zginanie stawu promieniowo-nadgarstkowego

– zginanie stawów śródręczno-paliczkowych palców II-V

– zginanie stawów międzypaliczkowych bliższych i dalszych palców II-V

 1. Mięsień zginacz długi kciuka

Rozpięty między kością promieniową a dalszym paliczkiem kciuka.

wikipedia

wikipedia

7.1 | NAZEWNICTWO

– łac. M. flexor pollicis longus

– ang. Flexor pollicis longus muscle

7.2 | UNERWIENIE

  n. międzykostny przedni (C6-C8, Th1)

– gałąź n. pośrodkowego

7.3 | UNACZYNIENIE

– t. promieniowa

– t. międzykostna przednia

7.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

– powierzchnia przednia kości promieniowej i błony międzykostnej przedramienia

KOŃCOWY

– powierzchnia dłoniowa paliczka dalszego kciuka

7.5 | FUNKCJE

 zginanie w stawie promieniowo-nadgarstkowym

– odwodzenie ręki

– zginanie kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym i międzypaliczkowym

 1. Mięsień nawrotny czworoboczny

Spłaszczony mięsień o kształcie czworoboku.

wikipedia

wikipedia

8.1 | NAZEWNICTWO

łac. M. pronator quadratus

-ang. Pronator quadratus muscle

8.2 | UNERWIENIE

n. międzykostny przedni (C6-C8, Th1)

8.3 | UNACZYNIENIE

– t. międzykostna przednia

8.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

  ¼ dalsza powierzchni przedniej kości łokciowej

KOŃCOWY

¼ dalsza powierzchni przedniej kości promieniowej

8.5 | FUNKCJE

nawraca rękę

– stabilizuje staw promieniowo-łokciowy dalszy

 

Grupa boczna:

9. Mięsień ramienno promieniowy

Najbardziej powierzchowny mięsień w tej grupie.

wikipedia

wikipedia

9.1 | NAZEWNICTWO

łac. M. brachioradialis

– ang. Brachioradialis muscle

9.2 | UNERWIENIE

– n. promieniowy (C5-C6)

9.3 | UNACZYNIENIE

– t. poboczna promieniowa

– t. wsteczna promieniowa

9.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

 powierzchnia boczna części dalszej kości ramiennej

– przegroda międzymięsniowa boczna ramienia

KOŃCOWY

wyrostek rylcowaty kości promieniowej

9.5 | FUNKCJE

– zginanie stawu łokciowego

– nieznacznie odwraca i nawraca przedramię, w zależności od położenia przedramienia

 

 1. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

Położony pod m. ramienno-promieniowym

wikipedia

wikipedia

10.1 | NAZEWNICTWO

łac. M. Extensor carpi radialis longus

– ang. Extensor carpi radialis longus muscle

10.2 | UNERWIENIE

– n. promieniowy (C5-C7)

10.3 | UNACZYNIENIE

t. poboczna promieniowa

– t. wsteczna promieniowa

10.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

powierzchnia boczna części dalszej kości ramiennej (grzebień ponadnadkłykciowy boczny)

– przegroda międzymięśniowa boczna ramienia

KOŃCOWY

– powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródręcza

10.5 | FUNKCJE

–  słaby zginacz stawu łokciowego

– zgięcie grzbietowe ręki –  bierze udział w zamykaniu ręki w pięść

– odwodzenie ręki

 

 1. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

  wikipedia

  wikipedia

11.1 | NAZEWNICTWO

– łac. M.extensor carpi radialis brevis

– ang. Extensor carpi radialis brevis muscle

11.2 | UNERWIENIE

– n. promieniowy (C5-C7)
11.3 | UNACZYNIENIE

-t. poboczna promieniowa

– t. wsteczna promieniowa

11.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

– nadkłykieć boczny kości ramiennej

KOŃCOWY

 powierzchnia grzbietowa podstawy III kości śródręcza

11.5 | FUNKCJE

– słaby zginacz stawu łokciowego

– zginacz grzbietowy ręki

– odwodzenie promieniowe

 

 1. Mięsień odwracacz

Większość mięśnia znajduje się na tylnej stronie przedramienia.

wikipedia

wikipedia

12.1 |NAZEWNICTWO

łac. M. supinator

– ang. Supinator muscle

12.2 | UNERWIENIE

gałąź głęboka n. promieniowego (C5-C8)

12.3 |UNACZYNIENIE

– t. wsteczna międzykostna

– t. wsteczna promieniowa

12.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

 wyrostek łokciowy

– nadkłykieć boczny kości ramiennej

– więzadło poboczne promieniowe

– więzadło pierścieniowate k. promieniowej

KOŃCOWY

– kość promieniowa między guzowatością k. promieniowej a przyczepem końcowym nawrotnego obłego.

12.5 | FUNKCJE

odwracanie przedramienia

 

W grupie tylnej, w warstwie powierzchownej znajduje się:

 1. Mięsień prostownik palcówExtensor_digitorum_muscle

13.1 |NAZEWNICTWO

– łac. M.extensor digitorum

– ang. Extensor digitorum muscle

13.2 |UNERWIENIE

– gałąź głęboka n. promieniowego (C6-C8)

13.3 | UNACZYNIENIE

– t. międzykostna tylna

13.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY
nadkłykieć boczny kości ramiennej

KOŃCOWY

powierzchnia grzbietowa palców II-V

13.5 | FUNKCJE

– prostowanie w stawie promieniowo-nadgarstkowym

– prostowanie i odwodzenie palców  w stawach śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych bliższych i dalszych (II-V)

 

 1. Mięsień prostownik palca małego

 

http://pixshark.com/extensor-digiti-minimi.htm

http://pixshark.com/extensor-digiti-minimi.htm

14.1 | NAZEWNICTWO

łac. M. extensor digitti minimi

– ang. Extensor digitti minimi muscle

14.2 | UNERWIENIE

gałąź głęboka n. promieniowego (C6-C8)

14.3 | UNACZYNIENIE

t. międzykostna tylna

14.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

nadkłykieć boczny kości ramiennej

KOŃCOWY

powierzchnia grzbietowa palca V

14.5 | FUNKCJE

– prostowanie w stawie łokciowym

– prostowanie palca V we wszystkich stawach

 1. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Jest wydłużony i wrzecionowaty.

wikipedia

wikipedia

15.1  | NAZEWNICTWO

łac. M.extensor carpi ulnaris

– ang. Extensor carpi ulnaris muscle

15.2 | UNERWIENIE

– gałąź głęboka n. promieniowego (C6-C8)

15.3 |UNACZYNIENIE

– t. międzykostna tylna

15.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

nadkłykieć boczny kości ramiennej

– więzadło poboczne promieniowe

– powięź przedramienia

– tylna powierzchnia k. łokciowej

KOŃCOWY

podstawa V kości śródręcza

15.5 | FUNKCJE

– prostownik i przywodziciel ręki

 

W warstwie głębokiej znajdują się:

 1. Mięsień odwodziciel długi kciuka

Największy mięsień w tej grupie.musculus_abductor_pollicis_longus_atlas_k0IvNTPgeEAcROhORwSFgw
16.1 |NAZEWNICTWO

łac. M.abductor pollicis longus

– ang. Abductor pollicis longus muscle

16.2 | UNERWIENIE

gałąź głęboka n. promieniowego (C6-C8)

16.3 | UNACZYNIENIE

– t. międzykostna tylna

16.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

  powierzchnia tylna kości promieniowej i łokciowej

– błona międzykostna przedramienia

KOŃCOWY

podstawa I kości śródręcza

16.5 | FUNKCJE

–  odwodzenie kciuka

– odwodzenie promieniowe ręki oraz zginanie dłoniowe

17. Mięsień prostownik krótki kciukaatlasImage

17.1 | NAZEWNICTWO
łac. M.extensor pollicis brevis

– ang. Extensor pollicis brevis muscle

17.2 | UNERWIENIE

 gałąź głęboka n. promieniowego(C6-C8)

17.3 | UNACZYNIENIE

– t. międzykostna tylna

17.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

powierzchnia tylna kości promieniowej

– błona międzykostna przedramienia (poniżej odwodziciela długiego kciuka)

KOŃCOWY

– podstawa paliczka bliższego kciuka

17.5 | FUNKCJE

– odwodziciel kciuka i ręki

– prostownik kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym

 1. Mięsień prostownik długi kciukaextensor_pollicis_longus

18.1 | NAZEWNICTWO

łac. M.extensor pollicis longus

– ang. Extensor pollicis longus muscle

18.2 | UNERWIENIE

  gałąź głęboka t. promieniowej (C6-C8)

18.3 | UNACZYNIENIE

– t. międzykostna tylna

18.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

powierzchnia tylna kości promieniowej i łokciowej

– blona międzykostna przedramienia

KOŃCOWY

– podstawa paliczka dalszego kciuka

18.5 | FUNKCJE

prostowanie i odwodzenie ręki

– przywodzenie kciuka

– prostowanie kciuka

 1. Mięsień prostownik wskaziciela
http://imgkid.com/extensor-indicis-proprius.shtml

http://imgkid.com/extensor-indicis-proprius.shtml

19.1 | NAZEWNICTWO

­- łac. M.extensor indicis

– ang. Extensor indicis muscle

19.2 | UNERWIENIE

– gałąź głęboka n. promieniowego (C6-C8)

19.3 | UNACZYNIENIE
t. międzykostna tylna

19.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

powierzchnia tylna kości łokciowej i błona międzykostna przedramienia

KOŃCOWY

– powierzchnia tylna palca II

19.5 | FUNKCJE

–  prostuje palec wskaziciel

– prostuje rękę i odwodzi ją promieniowo

Całość  możecie obejrzeć również tutaj:

 

______
Źródło zdjęcia głównego: http://bodybuilding-wizard.com/muscles-of-the-forearm/
Zanim zaczniemy lekcje z mięśniami kończyny dolnej polecamy Wam fiszki anatomiczne, które są doskonałą formą powtórki materiału. Wersje fizyczne fiszek możecie nabyć w naszym sklepie internetowym:  www.anatomicznefiszki.pl  

www.anatomicznefiszki.pl

1 Comment responses

 1. Avatar
  21 września, 2017

  Genialna strona 🙂 Bardzo dziękuję jej twórcy 🙂

  Reply

Leave a comment