7# Mięśnie ramienia

7# Mięśnie ramienia

Możemy je podzielić na dwie grupy: przednią i tylną.

 

W grupie przedniej wyróżniamy:

  1. Mięsień kruczo ramienny – mały mięsień położony w górnej i przyśrodkowej części ramienia.
http://www.gopixpic.com/

http://www.gopixpic.com/

 

1| NAZEWNICTWO

– łac. Coracobrachialis

– ang. Coracobrachialis muscle

1.2 | UNERWIENIE

nerw mięśniowo-skórny (C5-C7)

drobne gałązki z pęczka bocznego splotu ramiennego

1.3 | UNACZYNIENIE

tt.okalające ramię, przednia i tylna od t. pachowej

1.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

wyrostek kruczy łopatki

KOŃCOWY

– kość ramienna- grzebień guzka mniejszego

1.5 | FUNKCJE

zgina ramię

przywodzi ramię

rotuje do wewnątrz

 

 

  1. Mięsień dwugłowy ramienia

Gruby, wrzecionowaty, posiadający dwie głowy mięsień biegnący od łopatki do kości promieniowej.

http://www.myweightlifting.com/biceps-anatomy/

http://www.myweightlifting.com/biceps-anatomy/

  • | NAZEWNICTWO

łac. Biceps brachii

ang. Biceps brachii muscle

2.2 | UNERWIENIE

n. mięśniowo-skórny C5-C7

2.3 | UNACZYNIENIE

gałązki t. pachowej i t. ramiennej

2.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

Głowa długa: guzek nadpanewkowy łopatki i obrąbek stawowy

Głowa krótka: wyrostek kruczy łopati

KOŃCOWY

Głowa długa i krótka: guzowatość kości promieniowej

2.5 | FUNKCJE

– zgina staw ramienny

– odwodzi ramię

– rotuje ramię do wewnątrz

– przy zgiętym stawie łokciowy zgina i odwraca przedramię

  1. Mięsień ramienny – spłaszczony mięsień, położony na dolnej powierzchni przedniej kości ramiennej. Przykryty m. dwugłowym.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachialis_muscle

http://en.wikipedia.org/wiki/Brachialis_muscle

3.1 | NAZEWNICTWO

łac. Brachialis

– ang. Brachialis muscle

3.2 | UNERWIENIE

– n. mięśniowo-skórny (C5-C7)

– n.promieniowy

3.3 | UNACZYNIENIE

tt. Poboczne łokciowe – górna i dolna

– gałązki mięśniowe t. ramiennej

– t. wsteczna promieniowa od t. promieniowej

3.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

–  część dalsza powierzchni przedniej kości ramiennej

– przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa i boczna ramienia

KOŃCOWY

guzowatość kości łokciowej

3.5 | FUNKCJE

– zginanie stawu łokciowego

 

Grupa tylna:


4. Mięsień trójgłowy ramienia – zajmuje całą powierzchnię tylną ramienia.

http://www.myweightlifting.com/triceps-brachii.html

http://www.myweightlifting.com/triceps-brachii.html


4.1 | NAZEWNICTWO

łac. Triceps brachii

– ang. Triceps brachii muscle

4.2 | UNERWIENIE

n. promieniowy (C5-C8)

4.3 | UNACZYNIENIE

–  t. okalająca ramię tylna od t. pachowej

– t. głęboka ramienia

– tt. Poboczne łokciowe od t. ramiennej

4.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

 głowa długa (caput longum)- guzek podpanewkowy

głowa przyśrodkowa (caput mediale) –  powierzchnia tylna kości ramiennej, poniżej bruzdy nerwu promieniowego oraz przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia

 głowa boczna (caput laterale) – powierzchnia tylna kości ramiennej, powyżej bruzdy nerwu promieniowego oraz przegroda międzymięśniowa boczna ramienia

KOŃCOWY

 wyrostek łokciowy

4.5 | FUNKCJE

głowa długa: prostowanie i przywodzenie w stawie ramiennym

– cały mięsień: prostowanie w stawie łokciowym

 

  1. Mięsień łokciowy – mały, gruby, trójkątny.
http://www.realbodywork.com/learn/elbow/triceps.htm

http://www.realbodywork.com/learn/elbow/triceps.htm

5.1 | NAZEWNICTWO

łac. Anconeus

– ang. Anconeus muscle

5.2 | UNERWIENIE

n. promieniowy (C7-C8)

5.3 | UNACZYNIENIE

– t.międzykostna wsteczna

– gałąź tętnicy międzykostnej tylnej\

5.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

–  nadkłykieć boczny kości ramiennej

– więzadło poboczne promieniowe

KOŃCOWY
 górny odcinek powierzchni tylnej trzonu kości łokciowej

5.5 | FUNKCJE

prostowanie stawu łokciowego

– napinanie torebki stawowej

 

Dla podsumowania polecamy filmik mówiący o wszystkich omawianych dziś mięśniach:

 Do następnego tematu! 😉

Zanim zaczniemy lekcje z mięśniami kończyny dolnej polecamy Wam fiszki anatomiczne, które są doskonałą formą powtórki materiału. Wersje fizyczne fiszek możecie nabyć w naszym sklepie internetowym:  www.anatomicznefiszki.pl 

Źródło zdjęcia głównego: http://bio.sunyorange.edu/updated2/comparative_anatomy/anat.html2/M_ARM.htm

www.anatomicznefiszki.pl

No comments yet.

No one have left a comment for this post yet!

Leave a comment