3# Mięśnie obręczy barkowej

3# Mięśnie obręczy barkowej

Mięśnie obręczy barkowej – omówimy wszystkie mm powiązane funkcjonalnie z obręczą barkową.

 1. Mięsień czworoboczny płaski, szeroki, trójkątny mięsień. Prawy i lewy razem mają kształt rombu, przypominając nieco kaptur mnisi (dawna nazwa: Mięsień kapturowy- m. cucularis). Najbardziej powierzchownie położony mięsień obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa. W jego budowie możemy wyróżnić 3 pasma włókien: część wstępującą, równoległą i zstępującą.
  1 | NAZEWNICTWO
  – łac. Musculus trapezius,
  – Ang. trapezius muscle
  1.2 | UNERWIENIE
  Podwójne unerwienie
  – Gałąź zewnętrzna n. dodatkowego (XI)
  – Gałązki splotu szyjnego C2-C4
  1.3 | UNACZYNIENIE
  – Tętnica poprzeczna szyi
  – Tętnica nadłopatkowa (od t. podobojczykowej)
  – Gałązki grzbietowe tętnic Międzyżebrowych tylnych i tętnicy potylicznej
  – Gałąź tętnicy szyjnej zewnętrznej
  1.4 | PRZYCZEPY

  www.zygotebody.com

  www.zygotebody.com


  POCZĄTKOWY:

  – (cz. Zstępująca) Przyśrodkowa część kresy karkowej górnej i guzowatości potylicznej zewnętrznej kości potylicznej
  – (cz. Pozioma)Więzadło karkowe
  – (cz. Wstępująca) Wyrostki kolczyste 7 kręgu szyjnego i wszystkich kręgów piersiowych oraz na odpowiednich częściach więzadła nadkolcowego.
  KOŃCOWY
  – Koniec barkowy obojczyka
  – Wyrostek barkowy i grzebień łopatki
  – Część przyśrodkowa brzegu górnego grzebienia
  1.5 | FUNKCJE
  WŁÓKNA GÓRNE

  – Unoszenie obręczy barkowej i zapobieganie jej obniżaniu podczas obciążenia
  – Przy ustabilizowanej obręczy kończyny górnej- wyprost odcinka szyjnego kręgosłupa i rotację głowy w stronę przeciwną do aktywnego mięśnia
  WŁÓKNA POZIOME
  – Przyciąganie przyśrodkowego brzegu łopatki do linii środkowej w zakresie 2-3 cm
  – Dociskanie łopatki do ściany klatki piersiowej
  – Poruszanie obręczy barkowej ku tyłowi
  WŁÓKNA DOLNE
  – Przyciąganie łopatki ku dołowi i dośrodkowo


   
 2. Mięsień równoległoboczny
  Szeroki, czworokątny i cienki mięsień o przeważnie równoległym przebiegu włókien. Położony w dolnej części karku i górnej części grzbietu pod mięśniem czworobocznym.

  zygotebody.com

  zygotebody.com

2.1 | NAZEWNICTWO
– Łac. Musculus rhomboideus
– Ang. Rhomboid muscle
2.2 | UNERWIENIE
– Nerw grzbietowy łopatki C4-C5
2.3 | UNACZYNIENIE
– Gałąź głęboka tętnicy poprzecznej szyi (od t. podobojczykowej)
– Gałązki tętnic międzyżebrowych tylnych
2.4 | PRZYCZEPY
POCZĄTKOWY

– Dolny odcinek więzadła karkowego
– Wyrostki kolczyste ostatnich dwóch kręgów szyjnych
– Więzadło nadkolcowe i wyrostki kolczyste czterech górnych kręgów piersiowych
KOŃCOWY
– Brzeg przyśrodkowy łopatki od grzebienia, do kąta dolnego łopatki
2.5 | CZYNNOŚĆ
– Przemieszczenie kąta dolnego łopatki ku górze i dośrodkowo (Rotacja łopatki ku dołowi. Panewka także zwraca się w kierunku odgłowowym)
– Stabilizacja kąta dolnego łopatki w pobliżu żeber (porażenie tego mięśnia powoduje odstawanie łopatki od ściany klatki piersiowej)


 1. Dźwigacz łopatki
  Mięsień o kształcie wydłużonego trójkąta.

  zygotebody.com

  zygotebody.com

  1 | NAZEWNICTWO
  – Łac. Musculus levator scapulae
  – Ang. Levator Scapulae Muscle
  3.2 | UNERWIENIE
  – Nerw grzbietowy łopatki C4C5
  – Gałązki splotu szyjnego C2C3
  3.3 | UNACZYNIENIE
  Tętnica szyjna wstępująca
  – Tętnica kręgowa
  – Tętnica poprzeczna szyi
  Wszystkie od podobojczykowej
  3.4 | PRZYCZEPY
  POCZĄTKOWY
  – Zwykle rozpoczyna się czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych C1-C4
  KOŃCOWY
  – Wiązki, z których pierwsza jest najsilniejsza biegną równolegle w dół, do tyłu oraz bocznie i przyczepiają się na odcinku od górnego odcinka brzegu przyśrodkowego łopatki do trójkąta grzebienia łopatki.
  3.5 |  CZYNNOŚĆ
  – Kieruje łopatkę ukośnie ku górze i dośrodkowo. Posiada podobne funkcje jak mięsień równoległoboczny
  – Pociąga górny kąt łopatki ku górze i dośrodkowo o 2-3 cm (ruch wzruszania ramionami)
  – Jest aktywny podczas noszenia ciężarów, jego niedowład lub porażenie powoduje opadanie ramienia.
  – Powoduje niewielką rotację panewki ku dołowi

 

 1. Zębaty przedni

Mięsień  przebiegający na tylnej powierzchni łopatki. W dalszej części rozciąga się na tylno-bocznej ścianie klatki piersiowej.

 

http://www.myweightlifting.com/serratus-anterior-muscle.html

http://www.myweightlifting.com/serratus-anterior-muscle.html

4.1 | NAZEWNICTWO

łac. Serratus anterior

– ang. Serratur Anterior Muscle

4.2 | UNERWIENIE

–  N. piersiowy długi (C5-C8)

4.3 | UNACZYNIENIE

– t. piersiowa boczna

– t. piersiowo-grzebietowa

4.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

Żebra I-IX

– część górna: na pierwszym i drugim żebrze oraz na łuku ścięgnistym rozpiętym pomiędzy nimi

– część środkowa: drugie i trzecie żebro

– część dolna: IV-IX żebro

KOŃCOWY

– część górna: kąt górny łopatki

– część środkowa: brzeg przyśrodkowy łopatki

– część dolna: kąt dolny i brzeg przyśrodkowy łopatki
4.5 | FUNKCJE

Cały mięsień zębaty przedni:

–  przyciska łopatkę do klatki piersiowej

–  pociąga łopatkę boczne i do przodu

– unosi żebra przy ustabilizowanej obręczy kończyny górnej

CZĘŚĆ GÓRNA

–  pociąga staw ramienny do przodu

CZĘŚĆ DOLNA

– rotuje łopatkę i panewkę ku górze, pociągając jej kąt dolny bocznie. Razem z dolną cz. Czworobocznego pociąga bark ku dołowi.

 1. Piersiowy mniejszy

Płaski mięsień o kształcie wydłużonego trójkąta.

https://sfldbt.wordpress.com/2011/11/23/opus-in-pec-minor/

https://sfldbt.wordpress.com/2011/11/23/opus-in-pec-minor/

5.1 | NAZEWNICTWO

łac. m.pectoralis minor

– ang. Pectoralis minor muscle

5.2 | UNERWIENIE

–  n.piersiowy przyśrodkowy I boczny (C8-Th1 i C5-C7)

5.3 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

 3-5żebro

KOŃCOWY

wyrostek kruczy łopatki

5.4 | FUNKCJE

obniża obręcz barkową  oraz pociąga ją przyśrodkowo (z dolną cz. Mm czworobocznego i zębatego przedniego)

– przesuwa obręcz barkową do przodu (z m. piersiowym większym)

– obraca łopatkę (z dźwigaczem łopatki i m.równoległobocznym)

– pomocniczy mięsień wdechowy

 1. Mięsień podobojczykowyMały, wrzecionowaty mięsień położony między obojczykiem,a pierwszym żebrem.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99sie%C5%84_podobojczykowy#mediaviewer/File:Gray411subclavius.png

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99sie%C5%84_podobojczykowy#mediaviewer/File:Gray411subclavius.png

 

6.1 | NAZEWNICTWO

łac. musculus subclavius

– ang. Subclavius muscle

6.2 | UNERWIENIE

–  n.podobojczykowy (C5,C6)

6.3 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

1 żebro (połączenie żebrowo-chrzęstne)

KOŃCOWY

jedna trzecia boczna powierzchni dolnej obojczyka

6.4 | FUNKCJE

– obniża obojczyk i obręcz barkową

– utrzymuje obojczyk w stawie mostkowo-obojczykowym poprzez dociskanie końca obojczyka do rękojeści mostka.

 1. Mięsień naramiennyTrójkątnego kształtu, najbardziej powierzchowny mięsień okolicy barku.

  http://www.memrise.com/mem/1420746/m-deltoideus-pars-acromialis/

  http://www.memrise.com/mem/1420746/m-deltoideus-pars-acromialis/

7.1 | NAZEWNICTWO

łac. M.deltoideus

– ang. Deltoid muscle

7.2 | UNERWIENIE

nerw pachowy (C5-C6)

7.3 | UNACZYNIENIE

– t. tylna okalająca ramię

– gałąź naramienna t. piersiowej-barkowej

7.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

–  część obojczykowa (pars clavicularis): jedna trzecia boczna obojczyka

– część barkowa (pars acromialis): wyrostek barkowy

– część grzebieniowa (pars spinalis): grzebień łopatki, guzek naramienny

KOŃCOWY:

– guzowatość naramienna kości ramiennej

7.5 | FUNKCJE

– część obojczykowa: ruch ramienia i obręczy barkowej do przodu(zgięcie), obraca ramię do wewnątrz i przywodzi

– część barkowa: odwodzenia

– część grzebieniowa: ruch ramienia i obręczy barkowej do tyłu (wyprost), obraca ramię na zewnątrz, przywodzi

Kolejne cztery mięśnie tworzą pierścień rotatorów.

http://www.shouldercommunity.com/portfolio-view/shoulder-anatomy

http://www.shouldercommunity.com/portfolio-view/shoulder-anatomy

 

 1. Mięsień nadgrzebieniowy

Ma kształt trójkąta, położony jest w dole nadgrzebieniowym łopatki.

http://pixgood.com/supraspinatus-muscle.html

http://pixgood.com/supraspinatus-muscle.html

http://pixgood.com/supraspinatus-muscle.html

8.1 | NAZEWNICTWO

łac. M.supraspinatus

– ang. Supraspinatus muscle

8.2 | UNERWIENIE

n.nadłopatkowy (C5-C6)

8.3 | UNACZYNIENIE

– tętnica nadłopatkowa

– tętnica okalająca łopatkę

8.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY:

–  dół nadgrzebieniowy

KOŃCOWY:

guzek większy kości ramiennej

8.5 | FUNKCJE

 odwodzi ramię

– napina torebkę stawu ramiennego

– obraca ramię na zewnątrz

– nieznacznie zgina ramię


Ciekawostka: m. nadgrzebieniowy był postrzegany jako inicjator odwiedzenia. Badania  jednak wykazały, że m. naramienny jest zupełnie wystarczający by generować ruch odwodzenia w pełnym zakresie.

 1. Mięsień podgrzebieniowy

Spłaszczony mięsień trójkątnego kształtu, znajduje się na grzbietowej powierzchni łopatki.

http://www.edoctoronline.com/medical-atlas.asp?c=4&id=22156

http://www.edoctoronline.com/medical-atlas.asp?c=4&id=22156

 

9.1 | NAZEWNICTWO

– łac. M.infraspinatus

– ang. Infraspinatus muscle

9.2 | UNERWIENIE

–  n. nadłopatkowy (C5-C6)

9.3 | UNACZYNIENIE

– t. nadłopatkowa

– t. okalająca łopatkę

9.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY:

dół podgrzebieniowy

KOŃCOWY:

– guzek większy kości ramiennej

9.5 | FUNKCJE

rotacja zewnętrzna

– górna cz. pomaga w zgięciu i odwodzeniu

10.Obły mniejszy
Podłużny, mały, walcowaty mięsień biegnący wzdłuż brzegu m. podgrzebieniowego

http://www.abcbodybuilding.com/anatomy/shouldersanatomy1.htm

http://www.abcbodybuilding.com/anatomy/shouldersanatomy1.htm

 

10.1 | NAZEWNICTWO

łac. M. Teres minor

– ang. Teres minor muscle

10.2 | UNERWIENIE

– n.pachowy (C5-C6)

10.3 | UNACZYNIENIE

– t. okalająca łopatkę

10.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY

brzeg boczny łopatki

KOŃCOWY

– guzek większy kości ramiennej

10.5 | FUNKCJE

– rotacja zewnętrzna ramienia


11. Mięsień podłopatkowySzeroki, płaski, trójkątnego kształtu mięsień, znajdujący się na powierzchni żebrowej łopatki.

http://injuredshoulder.com/subscapularis-tear/

http://injuredshoulder.com/subscapularis-tear/

11.1 | NAZEWNICTWO

łac. M.subscapularis

– ang. Subscapularis muscle

11.2 | UNERWIENIE

nn. Podłopatkowe (C5-C7)

11.3 | UNACZYNIENIE

– t.podłopatkowa

11.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY:

powierzchnia żebrowa łopatki, dół podłopatkowy

KOŃCOWY:

guzek mniejszy kości ramiennej

11.5 | FUNKCJE

– rotacja wewnętrzna ramienia

– przywodzenie ramienia

– napina torebkę stawową

Dla podsumowania mięśni tworzących pierścień rotatorów polecamy obejrzeć:

12. Mięsień obły większy

Czworokątny, silny mięsień, znajdujący się między kątem dolnym łopatki, a górną częścią trzonu kości ramiennej.

Teres_Major

12.1 | NAZEWNICTWO

łac. M.teres major

– ang. Teres major muscle

12.2 | UNERWIENIE

–  n.podłopatkowy (C5-C7)

12.3 | UNACZYNIENIE

t. podłopatkowa

12.4 | PRZYCZEPY

POCZĄTKOWY:
powierzchnia grzbietowa kąta dolnego łopatki

KOŃCOWY:

– grzebień guzka mniejszego kości ramiennej

12.5 | FUNKCJE

– opuszcza uniesione ramię

– rotacja wewnętrzna ramienia

– przywodzenie ramienia

–  przesuwa ramię do tyłu

 

 

Ciąg dalszy nastąpi 🙂

 

Zanim zaczniemy lekcje z mięśniami kończyny dolnej polecamy Wam fiszki anatomiczne, które są doskonałą formą powtórki materiału. Wersje fizyczne fiszek możecie nabyć w naszym sklepie internetowym:  www.anatomicznefiszki.pl 
www.anatomicznefiszki.pl

3 Comment responses

 1. Avatar
  10 kwietnia, 2015

  Świetnie opracowane powrótki, baaardzo pomocne!

  Reply

  • Avatar
   12 grudnia, 2015

   Cieszymy się bardzo 🙂

   Reply

 2. Avatar
  25 listopada, 2021

  Dalej bardzo przydatne

  Reply

Leave a comment