19# Stawy stępu i palców stopy

19# Stawy stępu i palców stopy

W ostatnich tematach przypomnieliśmy sobie stawy skokowe, pora iść dalej w głąb stopy i omówić pozostałe stawy stępu.

UWAGA! Przed przystąpieniem do lekcji skonsultuj się z atlasem papierowym bądź elektronicznym. Zaniedbanie zalecenia grozi nieodnalezieniem się w temacie. 

Staw piętowo-szcześcienny (articulatio calcaneocuboidea) jak sama nazwa wskazuje stanowi połączenie dla kości piętowej z sześcienną.
Powierzchnię stawową tworzy siodełkowata powierzchnia stawowa kości piętowej i kości sześciennej. Torebka stawowa jest luźniejsza po stronie strzałkowej, a napięta po stronie piszczelowej. Wzmocniona jest więzadłami:

 • Więzadło piętowo-sześcienne (ligamentum calcaneocuboideum) – znajduje się na powierzchni grzbietowej kości szcześciennej i jest boczną częścią więzadła rozdwojonego
 • Więzadło piętowo-sześcienne grzbietowe (ligamentum calcaneocuboideum dorsale) – biegnie od powierzchni grzbietowej i bocznej kości piętowej do powierzchni grzbietowej kości sześciennej. Składa się z oddzielnych dwóch pasm:
  pasmo głębokie – będące łącznikiem pomiędzy guzkiem przednim kości piętowej i podeszwową częścią kości sześciennej

pasmo powierzchowne – w tylnej części przyczepia się na podeszwowej powierzchni kości piętowej pomiędzy jej guzkami tylnymi a przednimi. W przedniej części z kolei biegnie od podeszwowej części kości sześciennej.
Warto wiedzieć i pamiętać, że więzadło piętowo-sześcienne jest strukturą, która spełnia kluczową rolę w formowaniu kształtu sklepienia podeszwowego!

 

 • Więzadło podeszwowe długie (ligamentum plantare longum) – bardzo silne, jedno z silniejszych więzadeł podeszwowych stopy! Swój początek znajduje przed guzem, na powierzchni dolnej kości piętowej. Kończy się w większością włókien na guzowatości kości sześciennej. Pasma leżące powierzchownie biegną do końców bliższych kości śródstopia II –V.
 • Więzadło piętowo-sześcienne podeszwowe (ligamentum calcaneocuboideum plantare) – jego włókna znajdują się między powierzchnią dolną kości piętowej i powierzchnią dolną kości sześciennej. Jest przykryte i zrośnięte częściowo z więzadłem podeszwowym długim.

Staw poprzeczny stępu (articulatio tari transversa) , inaczej staw Choparta. Utworzony jest przed staw skokowo-piętowy i piętowo-sześcienny.

Staw klinowo-łódkowy (articulatio cuneonavicularis)   – stanowi połączenie dla trzech kości klinowatych z kością łódkowatą.Jest wzmocniony więzadłem: klinowo łódkowym grzbietowym i podeszwowym, sześcienno-łódkowym grzbietowym i podeszwowym, międzyklinowatym grzbietowym, podeszwowym i międzykostnym oraz klinowo-sześciennym grzbietowym, podeszwowym i międzykostnym.
Stawy stępowo-śródstopne (articulationes tarsometatarseae). Tutaj mamy miejsce połączenia trzech kości klinowatych i kości sześciennej z kośćmi śródstopia I-V.  Role rusztowania stanowią tutaj więzadła stępowo-śródstopne grzbietowe i podeszwowe (ligg.tarsometatarsea dorsalis et plantaria) i klinowo-śródstopne międzykostne (ligg. Cuneometatarsea).
Stawy międzyśródstopne (articulationes intermetatarseae) – tworzą je skierowane do siebie powierzchnie stawowe podstawy kości śródstopia II-V. Wzmocnione są więzadłami: śródstopnym grzbietowy, podeszwowym i międzykostnym (ligg. Metatarsea dorsalia, plantaria et interossea).


W skład stawów palców stopy wchodzą: stawy śródstopno paliczkowe (articulationes metatarsophalangeae) oraz miedzypaliczkowe stopy (articulationes interphalangeae pedis). Te pierwsze utworzone są przez bliższe bliższe paliczki i pięć kości śródstopia. Ich torebki stawowe są zaopatrzone w więzadła poboczne (ligg. Collateralia), podeszwowe (ligg. mlantaria), poprzeczne głębokie śródstopia (ligg. Metatarsea transversa profunda) oraz blaszki włóknisto-chrzęstne podeszwowe (laminae fibrocartilagineae plantares).


W wakacje umysły powinny być  bardziej świeże i otwarte. W związku z tym przypominamy pewne słowa zasłyszane w kabarecie: „Ostatnio dużo czytam! POCHŁANIAM!” – i tego Wam życzymy;) P.S. Kto wie kto to powiedział?;)

Zanim zaczniemy lekcje z mięśniami kończyny dolnej polecamy Wam fiszki anatomiczne, które są doskonałą formą powtórki materiału. Wersje fizyczne fiszek możecie nabyć w naszym sklepie internetowym:  www.anatomicznefiszki.pl 

 

www.anatomicznefiszki.pl

 

 

 

2 Comment responses

 1. Avatar
  26 listopada, 2015

  Kiedy można się spodziewać reszty kości , np. kończyny górnej 🙂 ?

  Reply

Leave a comment