17# Staw skokowy górny

17# Staw skokowy górny

Staw skokowy górny  zwany również stawem skokowo-goleniowym (articulatio talocruralis), łączy koniec dalszy goleni z bloczkiem kości skokowej. Jest stawem zawiasowym, o jednym stopniu swobody ruchu.

Powierzchnie stawowe utworzone są przez bloczek kości skokowej – a na nim powierzchnia górna oraz dwie powierzchnie boczne,inaczej zwane kostkowymi.
Właściwy bloczek, czyli powierzchnia górna – główka stawowa jest wypukła w kierunku przednio-tylnym i kontaktuje się z powierzchniami kostkowymi. Powierzchnia kostkowa przyśrodkowa  – jest prawie całkowicie płaska. Kontaktuje się z  wyniosłością przyśrodkową bloczka za pośrednictwem ostrego grzebienia.  Styka się z powierzchnią stawową na kostce przyśrodkowej.Powierzchnia kostkowa boczna jest wklęsła, pochylona i położona nieco ukośnie. Ma kontakt z powierzchnią stawową kostki bocznej i jest oddzielona szparą stawu piszczelowo-strzałkowego dalszego od piszczeli.
Te dwie powierzchnie są stabilizowane przez dwie kostki w płaszczyźnie czołowej. Tutaj warto wspomnieć o kilku ciekawostkach na temat kostek:

  1. kostka przyśrodkowa jest mniejsza od kostki bocznej
  2. kostka boczna biegnie bardziej do tyłu niż kostka przyśrodkowa
  3. spotykana jest nazwa trzecia kostka – Destota = tylna krawędź dystalnej części piszczeli.Panewkę stawową tworzy powierzchnia stawowa dolna piszczeli i powierzchnie stawowe obu kostek.
    Po bocznej części stawu skokowego znajdują się więzadła:

skokowo-strzałkowe przednie – zaczyna się na przedniej krawędzi kostki bocznej i przyczepia się do kości skokowej – pomiędzy powierzchnią kostkową boczną a wejściem do zatoki stępu

piętowo-strzałkowe boczne – rozpięte między szczytem kostki bocznej a boczną powierzchnią kości piętowej.

skokowo-strzałkowe tylne – biegnie od przyśrodkowej części kostki bocznej do guzka bocznego kości skokowej.

Po stronie przyśrodkowej więzadła układają się w dwóch warstwach: powierzchownej i głębokiej.
W warstwie powierzchownej:
włókna więzadła trójgraniastego – biegną od kości piszczelowej wachlarzowato w dół do kości łódkowatej, podpórki kości skokowej oraz przyśrodkowej krawędzi więzadła piętowo-łódkowatego podeszwowego. Co ważne, więzadło to nie łączy się z kością skokową!
W warstwie głębokiej wyróżniają się dwa więzadła:

skokowo-piszczelowe tylne – kończy się na przyśrodkowej powierzchni bloczka kości skokowej

skokowo-piszczelowe przednie – kończące się na widełkach kości skokowej

W tym stawie odbywają się ruchy kości skokowej w stosunku do goleni. Oś poprzeczna stawu przebiega przez kostkę boczną powyżej jej wierzchołka, środek bloczka kości skokowej  i delikatnie poniżej kostki przyśrodkowej. Tutaj odbywają się ruchy zgięcia i wyprostu stopy, a przy ustabilizowanej stopie na podłożu ruchy pochylenia goleni do przodu. Mechanikę stawu całkiem przyjemnie obrazuje filmik:

Polecamy również obejrzeć:Obowiązkowo atlasy w dłoń i pochłaniamy temat! 😉

Zanim zaczniemy lekcje z mięśniami kończyny dolnej polecamy Wam fiszki anatomiczne, które są doskonałą formą powtórki materiału. Wersje fizyczne fiszek możecie nabyć w naszym sklepie internetowym:  www.anatomicznefiszki.pl 

Źródło zdjęcia głównego: http://mattdonnici.deviantart.com/art/Foot1-41961506812573095_1140146369351488_4150535882767488995_n

No comments yet.

No one have left a comment for this post yet!

Leave a comment