10# Kości obręczy kończyny dolnej

10# Kości obręczy kończyny dolnej

Witamy w pierwszej lekcji dalszej części naszego wydarzenia powtórkowego 🙂

Dziś na tapetę wrzucamy kości obręczy kończyny dolnej, która po obu stronach utworzona jest przez kości miedniczne.

Kość miedniczna​ (os coxae)  tak jak już wspomnieliśmy znajduje się po prawej i po lewej stronie naszego ciała. Jest najszerszą częścią szkieletu, zwężona w części środkowej, a ku górze i ku dołowi rozszerza się. Czy znajdziemy w tym temacie jakąś ciekawostkę?
Kość miedniczna u dorosłego człowieka składa się z trzech części tworzących jedną całość, a w okresie dzieciństwa są one wyraźnie oddzielone od siebie warstwą chrząstki. Te trzy części o których mówimy to oczywiście kość biodrowa (kolor żółty), kość (niebieski) i kość łonowa (czerwony).anatomiaaa2

Pierwsza z nich: kość biodrowa (os ilium)  – największa z trójcy. Składa się z talerza kości biodrowej (ala ossis ilii)[1] oraz trzonu kości biodrowej (corpus ossis ilii)[2]. Granicę między nimi tworzy kresa łukowata(Linea arcuata)

Talerz kości biodrowej jest większą częścią. Znajduje się tam powierzchnia pośladkowa (facies glutea)[1] oraz krzyżowo-miedniczna (facies sacropelvina). Poza tym na talerzu znajdziemy grzebień biodrowy (crista iliaca) oraz brzeg przedni oraz brzeg tylni.
Na powierzchni pośladkowej znajdziemy kresę pośladkową tylną (Linea glutea posterior) [3], kresę pośladkową przednią (Linea glutea anterior) [4] oraz kresę pośladkową dolną (Linea glutea inferior) [5].
Powierzchnia krzyżowo-miedniczna odgraniczona jest od trzonu kresą łukowatą [6]. Dalej znajdziemy: dół biodrowy (fossa iliaca), powierzchnię uchowatą (facies auricularis)[8],  guzowatość biodrową (tuberositas iliaca)[9].
Na grzebieniu biodrowym nie brakuje tępego kolca biodrowego przedniego górnego (spina iliaca anterior superior)[10] oraz kolca biodrowego tylnego górnego (spina iliaca posterior superior) [11]. Trzy równoległe listewki tworzą: warga zewnętrzna (labium externum)[12], warga wewnętrzna (labium internum)[13] oraz kresa pośrednia (Linea intermedia)[14]. Między wargą zewnętrzną a kolcem biodrowym przednim górnym znajduje się guzek biodrowy (tuberculum iliacum)[15].
Brzeg przedni talerza kości biodrowej posiada wcześniej wymieniony kolec biodrowy przedni górny oraz kolec biodrowy przedni dolny (spina iliaca anterior inferior)[16]. Brzeg ten przechodzi w  trzonu kości łonowej i tworzy wyniosłość biodrowo-łonową (eminentia iliopubica)[17].
Brzeg tylny – krótszy. Jego wyniosłość górna to kolec biodrowy tylny górny, a dolna to kolec biodrowy tylny dolny (spina iliaca posterior inferior)[18].

Pora na kość kulszową, która tworzy dolny i tylny odcinek kości miednicznej. Składa się z trzonu i gałęzi.
Na trzonie kości kulszowej (Corpus ossis ischii)[23] możemy wyróżnić: kolec kulszowy(spina ischiadica)[19], a powyżej niego wcięcie kulszowe większe (incisura ischiadica major)[20] . Guz kulszowy (tuber ischiadicum)[21] i wcięcie kulszowej mniejsze (incisura ischiadica minor)[22] , które jak widzicie umiejscowione jest pomiędzy guzem a kolcem.

Gałąź kości kulszowej (Ramus ossis ischii)[24] – to cieńka część, która łączy się z gałęzią dolną kości łonowej.

Kość łonowa (os pubis) w swojej budowie posiada trzon i dwie gałęzie – górną i dolną.
Na trzonie kości łonowej (Corpus ossis pubis) znajdziemy wyniosłość biodrowo-łonową (eminentia iliopubica) stworzoną przez kość łonową i biodrową (tutaj odsyłamy do atlasu) J

Gałąź górna kości łonowej (Ramus superior ossis pubis)[25] ma dwie powierzchnie – przednią i tylną oraz dwa brzegi. Brzeg tylny występuje jako ostry grzebień (pecten ossis pubis)[26] przechodzący w kresę łukowatą (atlas again). Brzeg przedni zakończony jest guzkiem łonowym (tuberculum pubicum)[27].
Na powierzchni dolnej znajduje się ostry brzeg – grzebień zasłonowy (crista obturatoria)[28] na którym obecny jest guzek zasłonowy przedni (tuberculum obturatorium anterius)[atlas]. Zakończeniem gałęzi górnej jest powierzchnia spojeniowa (facies symphysialis)[29].
Gałąź dolna kości łonowej (Ramus inferior ossis pubis)[30] – płaska i wąska część kości łonowej.

Nie sposób omawiając temat nie wspomnieć o panewce (acetabulum)[31], która przerwana jest wcięciem panewkowym (incisura acetabuli)[32]. Prowadzi ono do znajdującego się na samym dnie panewki, dołu panewki(fossa acetabuli), który otoczony jest wklęsłą powierzchnią stawową – powierzchnią księżycowatą (facies lunata)[33].
Pozostało wspomnieć o otworze zasłonowym (foramen obturatum)[34] – owalnej strukturze, ograniczonej kością kulszową i łonową.

Wszystkie omawiane struktury kostne są bardzo fajnie omówione i pokazane tutaj:


Jak Wam idzie? Jesteście na bieżąco? Do zobaczenia w kolejnych lekcjach!

Zanim zaczniemy lekcje z mięśniami kończyny dolnej polecamy Wam fiszki anatomiczne, które są doskonałą formą powtórki materiału. Wersje fizyczne fiszek możecie nabyć w naszym sklepie internetowym:  www.anatomicznefiszki.pl 

Źródło zdjęcia głównego: http://medicalmindsinmotion.com/www.anatomicznefiszki.pl

1 Comment responses

  1. Avatar
    05 listopada, 2015

    Hej,
    opis zrobiony super, ale niestety ktoś pomylił się w numeracji niektórych elementów. Polecam również spojrzeć na wcięcie kulszowe mniejsze od strony tylnej (dołu biodrowego).

    Reply

Leave a comment