1# Kości obręczy barkowej

Elementami kostnymi wchodzącymi w skład obręczy barkowej są: łopatka,obojczyk, kość ramienna.

 1. Łopatka/scapula/– płaska, cienka, trójkątna kość przylegająca do klatki piersiowej. W jej budowie wyróżniamy:
  wyrostek barkowy(łac.acromion), 2. Wyrostek kruczy(łac.proc.coracoideus), 3. Wcięcie łopatki(łac.incisura scapulae), 4. Brzeg boczny(łac.margo lateralis), 5. Brzeg przyśrodkowy(łac. margo medialis), 6. Panewka stawowa(łac.cavitas glenoidalis), 7. Powierzchnia żebrowa(łac.facies costalis), 8. Grzebień łopatki(łac.spina scapulae), 9. Dół nadgrzebieniowy(łac.fossa supraspinata), 10. Dół podgrzebieniowy(łac.fossa infraspinata), 11. Guzek podpanewkowy(łac.tuberculum infraglenoidale)

  http://i1137.photobucket.com/albums/n507/aahilliard/Scapula.jpg

  http://i1137.photobucket.com/albums/n507/aahilliard/Scapula.jpg

 2. Obojczyk (łac. clavicula)– Mocna i wygięta w kształcie litery S kość długa, położona bezpośrednio pod skórą. W budowie wyróżniamy:
  1.Koniec barkowy(łac.extremitas acromialis), 2. Trzon(łac.corpus), 3. Koniec mostkowy(łac.extremitas sternalis), 4. Powierzchnia stawowa mostkowa(łac. facies articularis sternalis), 5. Powierzchnia stawowa barkowa(łac. facies articularis acromialis), 6. Kresa czworoboczna(łac.linea trapezoidea), 7. Guzek stożkowaty(łac. tuberculum conoideum), 8. Otwór odżywczy(łac.foramen nutricium), 9. Bruzda mięśnia podobojczykowego(łac. sulcus subclavius), 10. Wyniosłość więzadła obojczykowo żebrowego(łac.impressio lig.costoclavicularis),

  http://anatomy-portal.info/anat/membrum-sup/cingulum-mem-sup/clavicula.jpg

  http://anatomy-portal.info/anat/membrum-sup/cingulum-mem-sup/clavicula.jpg

 3. Kość ramienna/łac.humerus- Najdłuższa i największa kość kończyny górnej. W jej budowie wyróżniamy:
  1.Głowę (łac.caput humeri), 2. Szyjka anatomiczna(łac. collum anatomicum), 3. Guzek większy(łac.tuberculum majus), 4. Guzek mniejszy(łac.tuberculum minus), 5. Szyjka anatomiczna(łac.collum anatomicum), 6. Bruzda międzyguzkowa(łac.sulcus intertubercularis), 7. Szyjka chirurgiczna(łac.collum chirurgicum), 8. Brzeg boczny(łac.margo lateralis), 9. Bruzda nerwu promieniowego(łac.sulcus nervi radialis), 10. Trzon kości ramiennej(łac.corpus humeri), 11. Grzebień nadkłykciowy przyśrodkowy(łac.cristae supracondylares medialis), 12. Grzebień nadkłykciowy boczny(łac.cristae supracondylares laterialis, 13. Dół dziobiasty(łac.fossa coronoidea), 14 Dół promieniowy(łac.fossa radialis), 15. Dół wyrostka łokciowego(łac.fossa olecrani), 16. nadkłykieć przyśrodkowy(łac.epicondylus medialis), 17. nadkłykieć boczny(łac.epicondylus lateralis), 18. Główka kości ramiennej(łac.capitulum humeri), 19. Bloczek(łac.trochlea humeri)

  http://i1304.photobucket.com/albums/s523/sarahlynn244/HUMERUS_zps902079a6.jpg

  http://i1304.photobucket.com/albums/s523/sarahlynn244/HUMERUS_zps902079a6.jpg

  Zanim zaczniemy lekcje z mięśniami kończyny dolnej polecamy Wam fiszki anatomiczne, które są doskonałą formą powtórki materiału. Wersje fizyczne fiszek możecie nabyć w naszym sklepie internetowym:  www.anatomicznefiszki.pl  www.anatomicznefiszki.pl

No comments yet.

No one have left a comment for this post yet!

Leave a comment