2# Stawy obręczy barkowej

Stawami wchodzącymi w skład obręczy barkowej są: staw ramienny, podbarkowy, żebrowo-łopatkowy, barkowo-obojczykowy, mostkowo-żebrowo obojczykowy. (więcej…) [...]

Read more