Badanie stawu barkowo-obojczykowego

Badanie stawu barkowo-obojczykowego

ANATOMIA:

Na wstępie zaczniemy od podstaw, czyli od budowy stawu barkowo-obojczykowego.
Staw ten jest stawem kulistym, a jego powierzchnie stawowe tworzone są przez koniec dalszy obojczyka (1) oraz wyrostek barkowy łopatki (2). Torebka stawowa wzmacniana jest przez więzadła barkowo-bojczykowe (kolor czerwony) oraz silne więzadło kruczo-bojczykowe (kolor zielony)

StawRamiennoObojczykwww-01

 

STOPNIE USZKODZENIA:

Wyróżniamy 3 stopnie uszkodzenia tego stawu według Tossy:
Tossa I: skęcenie stawu barkowo-obojczykowego- skręcenie bez znacznego uszkodzenia torebki stawowej.
Tossa II: podwichnięcie z uszkodzeniem więzadeł barkowo-obojczykowych.
Tossa III: zwichnięcie z dodatkowym uszkodzeniem więzadeł kruczo-obojczykowych- Efekt klawisza (widok poniżej).
40-4

TESTY KLINICZNE:

 1. „Bolesny łuk”
  1.1 ELEMENT OCENIANY
  Moment przy którym pojawiły się dolegliwości bólowe (przy jakim kącie odwodzenia pojawił się ból).
  1.2 POZYCJA WYJŚCIOWA BADANIA
  Badany w pozycji stojącej
  1.3 WYKONANIE
  a) Badany stoi swobodnie z kończyną górną ułożoną neutralnie.
  b) Badany z pozycji neutralnej odwodzi czynnie (lub biernie) kończynę górną.
  1.4 INTERPRETACJA
  Ból w obrębie stawu barkowo-obojczykowego pojawia się przy 140-180 stopniach odwiedzenia.
  Przy zespole ciasnoty podbarkowej lub przy przerwaniu pierścienia rotatorów  dolegliwości pojawiają się w zakresie 70-120 stopni odwiedzenia.
 2. Test forsownego przywodzenia w płaszczyźnie poziomej
  1.1 ELEMENT OCENIANY
  Pojawienie się dolegliwości w stawie barkowo-obojczykowym.
  1.2 POZYCJA WYJŚCIOWA BADANIA
  Badany w pozycji stojącej, badający za plecami badanego.
  1.3 WYKONANIE
  Kończyna górna badanego zostaje odwiedziona do kąta 90 stopni oraz przyciągana w stronę kończyny zdrowej (forsowne przywodzenie).
  1.4 INTERPRETACJA
  Bóle w stawie barkowo-obojczykowym świadczą o wystepujących w nim zmianach patologicznych lub o przednim zespole ciasnoty.
 3. Test forsownego przywodzenia zwisającej kończyny górnej
  1.1 ELEMENT OCENIANY
  Miejsce pojawienia się dolegliwości bólowych.
  1.2 POZYCJA WYJŚCIOWA BADANIA
  Badany w pozycji stojącej, badający stoi za plecami badanego.
  1.3 WYKONANIE
  a) Badający jedną ręką chwyta badaną końzynę w okolicy ramienia.
  b) Druga ręka badającego ułożona na przeciwnym baru badanego (stabilizacja obręczy kończyny górnej).
  c) Badanjący wykonuje przywiedzenie badanej kończyny górnej za plecami  pacjenta wbrew jego oporowi.
  1.4 INTERPRETACJA
  Bóle zlokalizowane po przedniej stronie ramienia przemawiają za zmianami w stawie barkowo-obojczykowym lub zespołem ciasnoty podbarkowej.
 4. Test przemieszczania dalszego końca obojczyka w płaszczyźnie poziomej
  1.1 ELEMENT OCENIANY
  Zakres ruchu  (przemiszczanie się) końca barkowego obojczyka i występowanie dolegliwości bólowych.
  1.2 POZYCJA WYJŚCIOWA BADANIA
  Badany w pozycji siedzącej np. na leżance.
  1.3 WYKONANIE
  a) Badany siedzi stabilnie
  b) Badający znajduje się za plecami badanego.
  c) Badający palpacyjnie wyszukuje koniec barkowy obojczyka i ujmuje go w dwa palce.
  d) Badany porusza końcem barkowym we wszystkich kierunkach.
  1.4 INTERPRETACJA
  Zwiększona ruchomość końca dalszego obojczyka z wytępowaniem lub bez dolegliwości bólowych świadczy o niestabilności w stawie barkowo-obojczykowym. Jeśli mamy do czynienia jedynie ze zmianami zwyrodnieniowymi, w stawie stwierdza się ucisk, a także bóle w czasie ruchu. W przypadku sprężonowania stawu barkowo-obojczykowego  spowodowanego uszkodzeniem więzadeł kruczo-obojczykowych pojawia się tzw. objaw klawisza. Przemieszczony koniec dalszy obojczyka przemieszcza się ku górze na skutek działania mięśni i może być uciśnięty ku dołowi wbrew elastycznemu oporowi.
 5. Test skrzyżowanego przywodzenia (cross body action- objaw Dugasa)
  1.1 ELEMENT OCENIANY
  Występowanie dolegliwości bólowych w stawie barkowo-obojczykowym.
  1.2 POZYCJA WYJŚCIOWA BADANIA
  Badany w pozycji siedzącej lub stojącej.
  1.3 WYKONANIE
  a) Badany siedzi lub stoi.
  b) Badany wykonuje ruchu kończyny badanej do przeciwległego barku (kładzie dłoń na przeciwległym stawie ramiennym).
  1.4 INTERPRETACJA
  Ból w obrębie stawu barkowo-obojczykowego przemawia za jego schorzeniem (zmiany zwyrodnieniowe, niestabliność, uszkodzenie krążka, infekcja).
  Konieczne jest wykonanie badania różnicującego z przednim, podbarkowym zespołem ciasnoty.lepsze

No comments yet.

No one have left a comment for this post yet!

Leave a comment